���������������-��������� ���-���������
ዘርፍ(Area of specialization):
English equivalent:
ዝርዝር በአማርኛ፤
English description:
ትርጉም፤
የስያሜው መነሻ፤
የዚህ ትርጉም ትችት፤
ነባር ትርጉም፤
የነባር ትርጉም ምንጭ፤
የነባር ትርጉም ትችት፤
ማስገንዘቢያ፤ "መሠንዘር" (እዚህ ከተጠቀሰ)፡ ሃሳብ እንደማቅረብ ይቆጠር።