ከአውሮፓውያን ወደ ኢትዮጵያውያን ዘመን አቆጣጠር መቀየሪያ


Gregorian Year:
Gregorian Month:
Gregorian Date:
Date Format:ማሳሰቢያ፤ ይህ የዘመን መቁጠሪያ መተርጎሚያ ሲዘጋጅ፤ የሚቻለው ሁሉ ጥንቃቄ የተደረገ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ምንም ስህተት ላለመኖሩ ማረጋገጫ መስጠት እንችልም። በመሆኑም፤ በዘመን አቆጣጠር ትርጉም ስህተት ሊፈጠር በሚችል በማንኛውም ጉድለት ወይም ችግር በኃላፊነት የማንጠየቅ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን።